فروش لوازم اداری | آریا میز

 

کاربران گرامی اطلاعات حساب بانکی به صورت زیر می باشد.

کلیه حساب ها به نام آقای ارسلان رادفر می باشد

 

بانک صادرات

 

شماره حساب:

شماره کارت:6037691584273148

 

بانک سامان

 

شماره حساب:

شماره کارت:6219861018688100