فروش لوازم اداری | آریا میز

جلو مبلی صفحه گردان HDF_کد 427

جنس بدنه HDF

شیشه رو سکوریت ، دارای سه عسلی

       میز بزرگ           عسلی بزرگ         عسلی متوسط            عسلی کوچک

طول:      80                      52/5                  47/5                         42/5

عرض:     80                      35/5                   33                          30/5

ارتفاع :   39                   47/5                   40/5                        33/5

قیمت:4000000 ریال